Nông Thị Thắm

⏰ Cập nhật: 29-06-2021

⚡ Trạng thái: Hiển thị

⚓ Công việc mong muốn: Thư ký, trợ lý

🛠 Ngành nghề làm việc mong muốn: Hành chính - Thư ký - Trợ lý

🌏 Địa điểm làm việc mong muốn: Hà Nội

💼 Số năm kinh nghiệm: 5

➰ Giới tính: female

📅 Ngày sinh: 12-10-1988

📩 Email: Đăng nhập để xem chi tiết

📞 Điện thoại: Đăng nhập để xem chi tiết

Nội dung tìm việc

Thư ký, trợ lý
Đang tải ...

ỨNG VIÊN TÌM VIỆC TƯƠNG TỰ