Cen Thành Phố Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Thế Kỷ
(3.83) - 74 đánh giá

Địa chỉ: Số 59 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: Trên 300 người

Đang tải ...

GIỚI THIỆU

Cen Thành Phố Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Thế Kỷ Số 59 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh