CÔNG TY TNHH PARIS BAGUETTE VIỆT NAM
(4.36) - 91 đánh giá

Địa chỉ: Số 01, Đường Cao Thắng , Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô: 150 - 300 người

Đang tải ...

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU

CÔNG TY TNHH PARIS BAGUETTE VIỆT NAM Số 01, Đường Cao Thắng , Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam