Công Ty TNHH Tsmc Saigon
(3.57) - 25 đánh giá

Địa chỉ: E12/56D, Đường An Phú Tây Hưng Long,Ấp 5, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đang tải ...

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU

CÔNG TY TNHH TSMC SAIGONE12/56D, Đường An Phú Tây Hưng Long,Ấp 5, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam