Chuyên Viên ITQA

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

見る: 101

更新日: 11-07-2024

場所: Ha Noi

カテゴリー: IT-ソフトウェア 品質保証/品質管理

レベル: Nhân viên

給料: Cạnh tranh

教育: Đại học

経験: 3 - 4 Năm

Đang tải ...

仕事内容

MỤC TIÊU VỊ TRÍ:

Thực thi nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động công nghệ giúp đảm bảo:

- Tuân thủ quy định của luật, tiêu chuẩn quốc tế, UBCKNN và của Công ty;

- Chất lượng sản phẩm và dịch vụ do các bộ phận công nghệ cung cấp.

MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC:

- Tham gia xây dựng các nguyên tắc nhằm chuẩn hóa, đảm bảo an toàn cho các hoạt động công nghệ thông tin;

- Tham gia giám sát hoạt động vận hành công nghệ thông tin.

- Tham gia hỗ trợ cải tiến các hoạt động công nghệ

仕事の要件

1. Học vấn

- Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan trở lên

2. Kinh nghiệm

- Tối thiểu 3 năm làm việc trong lĩnh vực QA (QA hoạt động công nghệ nói chung, không chỉ dừng lại ở QA phần mềm)

3. Kỹ năng/Năng lực chuyên môn

- Quản trị an toàn thông tin

- Kỹ năng đánh giá rủi ro

- Kỹ năng xây dựng quy trình, báo cáo (Xây dựng checklist, viết quy trình, xây dựng các tiêu chí đánh giá dự án phần mềm)

- Kỹ năng đánh giá, thẩm định tài liệu

- Sử dụng thành thạo các phần mềm phần mềm quản lý chất lượng, tiến độ

- Có khả năng tư duy logic, phân tích và tổng hợp các giải pháp để tối ưu hóa quy trình QA

- Có khả năng giao tiếp tốt trong nội bộ team và các team khác

仕事上の利点

  • Laptop
  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
Đang tải ...

締切: 10-08-2024

無料の候補者に適用するにはクリックしてください

申し込む

Đang tải ...
Đang tải ...

同じ仕事

Đang tải ...
Đang tải ...