Chuyên viên Pháp chế kiểm toán nội bộ

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank)

見る: 211

更新日: 04-07-2024

場所: Ha Noi

カテゴリー: 法務/契約 会計/監査 金融/銀行/株

レベル: Nhân viên

給料: 12 Tr - 25 Tr VND

教育: Đại học

経験: 2 - 10 Năm

Đang tải ...

仕事内容

- Thực hiện các phần hành theo phân công trong việc xây dựng kế hoạch kiểm toán năm và xây dựng các chương trình kiểm toán (bao gồm xác định nhận diện, đo lường, đánh giá rủi ro, kiểm soát, xây dựng các thủ tục kiểm toán).

- Lập kế hoạch kiểm toán, hoàn thiện chương trình kiểm/checklist kiểm toán cho từng cuộc kiểm toán (bao gồm xác định cụ thể mục tiêu, phạm vi kiểm toán, nhận diện, đo lường, đánh giá rủi ro, kiểm soát, xây dựng các thủ tục kiểm toán), thực hiện kiểm toán thực địa các đối tượng kiểm toán.

- Giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện khắc phục sau kiểm toán theo phân công của Trưởng Phòng/Trưởng KTNB. Quản lý và lưu trữ các tài liệu đảm bảo an toàn, khoa học và thuận tiện trong việc tra cứu.

- Tham gia giám sát, rà soát, góp ý kiến và đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định, quy trình nội bộ liên quan đến hoạt động tín dụng, sản phẩm và chính sách tín dụng;

- Thực hiện vai trò tư vấn cho các Khối, phòng, Đơn vị kinh doanh các vấn đề về hệ thống quản trị, tuân thủ, rủi ro và kiểm soát liên quan đến hoạt động tín dụng;

- Tự trang bị các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cũng như bằng cấp chuyên môn đáp ứng các yêu cầu công việc của vị trí này;

- Liên tục cập nhật văn bản, chính sách, quy định của pháp luật, NHNN, quy định nội bộ; các kiến thức mới liên quan đến quy tắc, quy định, công cụ và tiêu chuẩn ngành.

- Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng KTNB và Ban Kiểm soát.

仕事の要件

- Trình độ học vấn, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật/Kế toán/Kiểm toán/Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng; ưu tiên các trường Đại học Ngoại thương, Kinh tế, Tài chính, Học viện Ngân hàng. Ưu tiên có các chứng chỉ chuyên môn về kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro (ACCA, CPA, CIA...); Ưu tiên có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.

-Có kinh nghiệm tối thiểu 04 năm trong ngành tài chính ngân hàng, trong đó có ít nhất 03 năm trực tiếp làm công tác tín dụng KHDN, tái thẩm định và tối thiểu 02 năm làm kiểm toán nội bộ/kiểm soát nội bộ/kiểm soát tuân thủ/quản lý rủi ro trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng.

-Hiểu biết về lĩnh vực đảm nhận: Có kiến thức, am hiểu sâu về hoạt động tín dụng KHDN và có kiến thức, am hiểu về hoạt động ngân hàng thương mại, các ngành kinh tế và quy định của pháp luật, NHNN có liên quan. Có kiến thức về xã hội.

-Có kỹ năng giao tiếp tốt, duy trì, quản lý quan hệ tốt với các bộ phận khác trong hệ thống. Kỹ năng tự lập kế hoạch và triển khai kế hoạch. Kỹ năng phân tích, đánh giá, phản biện/bảo vệ ý kiến; Kỹ năng hoàn thiện báo cáo, biên bản 1 cách độc lập. Kỹ năng phỏng vấn nghiệp vụ tốt. Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

-Có khả năng sử dụng tốt các ứng dụng tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel, Power Point, Visio...).

-Có phẩm chất đạo đức tốt: chính trực, khách quan, bảo mật, thận trọng, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

-Có sức khỏe tốt, có khả năng đi công tác thường xuyên, dài ngày.

仕事上の利点

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
Đang tải ...

締切: 03-08-2024

無料の候補者に適用するにはクリックしてください

申し込む

Đang tải ...
Đang tải ...

同じ仕事

Đang tải ...
Đang tải ...