QC staff

ShinPoong Daewoo Pharma

見る: 108

更新日: 10-07-2024

場所: Dong Nai

カテゴリー: 製薬/化学/バイオテクノロジー 健康/医療 品質保証/品質管理

レベル: Nhân viên

給料: Cạnh tranh

教育: Đại học

経験: 1 - 2 Năm

Đang tải ...

仕事内容

- Soạn thảo và cập nhật các SOP kiểm nghiệm nguyên liệu, thành phẩm; các SOP vận hành và hiệu chuẩn thiết bị.

- Thực hiện kiểm hóa lý nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.

- Kiểm tra hồ sơ phân tích.

仕事の要件

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại phòng lab của công ty dược phẩm.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa hoặc dược.

- Am hiểu GLP và dược điển (EP, USP, JP...).

- Có chứng chỉ hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm là một lợi thế

- Nói và viết tiếng Anh.

仕事上の利点

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Xe đưa đón
  • Đồng phục
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Nghỉ phép năm
Đang tải ...

締切: 09-08-2024

無料の候補者に適用するにはクリックしてください

申し込む

Đang tải ...
Đang tải ...

同じ仕事

Đang tải ...
Đang tải ...