Trưởng/Phó Phòng Xét nhận Bảo hiểm/ Underwriting Manager/Deputy Manager

Phu Hung Assurance

Lượt xem: 102

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngành nghề: Luật/ Pháp lý Bảo hiểm Tài chính/ Ngân hàng/ Chứng khoán

Vị trí: Quản lý

Mức lương: Cạnh tranh

Trình độ: Cao đẳng

Kinh nghiệm: 3 - 10 Năm

Đang tải ...

Mô tả công việc

 • Quản lý giờ giấc, công việc của nhân viên cấp dưới.

Management of the time, work of team member

 • Đào tạo chuyên môn, hỗ trợ các nhân viên có điều kiện phát triển, phát huy năng lực.

Training, supporting team member for their development & promotions

 • Phân công công việc đem lại hiệu quả cao.

Assigning jobs to bring high efficiency

 • Rà soát/ cập nhật/ ban hành các quy trình quản lý (cấp đơn, ấn chỉ,…) và hướng dẫn nghiệp vụ.

Review/ update/ promugalte process (policy issuance, certificate management, etc.) and provide professional guidance

 • Sắp xếp, điều phối hoạt động thẩm định-cấp đơn (trong phạm vi phòng & các trường hợp trên phân cấp của đơn vị khai thác).

Arrange and coordinate activities to underwrite-issue policy (within the decentralization of the department & the cases over decentralization of the selling units)

 • Nghiên cứu & triển khai sản phẩm mới (theo nhu cầu phát triển kinh doanh).

Research and develop new products (on-demand of business development)

 • Nghiên cứu đưa ra các biện pháp quản lý nghiệp vụ của các đơn vị khai thác.

Research to find methods to control underwriting aspects of selling units

 • Nghiên cứu đưa ra các phân cấp khai thác phù hợp với từng đơn vị.

Research to give decentralization level suitable to each unit

 • Quản lý các dịch vụ thuộc khách hàng của công ty, môi giới, công ty đồng bảo hiểm.

Manage the companys accounts, broker accounts, coinsurance accounts

 • Đưa ra các biện pháp kịp thời và phù hợp để kiểm soát tỷ lệ bồi thường của từng nghiệp vụ để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của công ty.

Give promptly & suitable methods to control loss ratio of each insurance line to ensure the efficiency of the Company

 • Hỗ trợ chuyên môn nhằm đạt được doanh thu theo kế hoạch đề ra.

Support expertise to achieve the revenue as the proposed plan

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp các ngành Bảo hiểm, Kinh doanh, Thống kê, Tài chính, Luật và các chuyên ngành có liên quan

BachelorDegree of Insurance, Business Administration, Actuarial science, Finance, Law and related

 • Kinh nghiệm tối thiểu 05 năm ở vị trí tương đương

Experience: at least 05 years of working experiences as Underwriting

 • Am hiểu sâu kiến thức về bảo hiểm phi nhân thọ, hiểu biết về Luật và các quy địn h về Bảo hiểm

Deep knowledge of non-life insurance, understand legal and regulatory requirement

 • Thành thạotiếng Anh hoặc tiếng Hoa

Fluent in English or Chinese verbal & written communication skills

 • Thành thạo kỹ năng tin học

Computer skills with proficiency in MS Office applications

 • Chủ động và có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

Proactive and responsibility, and being able to stand up to pressure environment

 • Có kỹ năng lãnh đạo

Advanced leadership skill

Quyền lợi công việc

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm
Đang tải ...

Bấm để nộp hồ sơ ứng tuyển miễn phí

Nộp hồ sơ

Đang tải ...
Đang tải ...

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ